Home / Uncategorized / Tuyệt chiêu viết các tháng trong tiếng Anh đơn giản nhất

Tuyệt chiêu viết các tháng trong tiếng Anh đơn giản nhất

như Các bạn đã biết 1 năm có 12 tháng mà cách đọc theo tiếng Việt thì thật đơn giản, mặc dù thế trong tiếng Anh 12 tháng đó đc biểu thị nếu như thế nào? các tên tháng trong tiếng Anh được gọi theo từng tên không giống nhau and độc đáo cho nên những ban hãy đọc những cách viết các tháng trong tiếng Anh dưới đây cũng như sau:

  1. Danh sách tên 12 tháng, viết tắt and số ngày trong tháng:

Tháng Tháng trong tiếng Anh Viết Tắt Số ngày trong tháng

Tháng 1 January Jan 31

Tháng 2 February Feb 28 or 29

Tháng 3 March Mar 31

Tháng 4 April Apr 30

Tháng 5 May May 31

Tháng 6 June Jun 30

Tháng 7 July Jul 31

Tháng 8 August Aug 31

Tháng 9 September Sep 30

Tháng 10 October Oct 31

Tháng 11 November Nov 30

Tháng 12 December Dec 31

bạn sẽ tiếp tục thấy tên những tháng tiếng Anh xuất hiện trên các tờ lịch hay các trang báo mỗi ngày hoặc có mặt mọi khi các bạn viết email muốn các mẫu viết thư cảm ơn bằng tiếng anh nhưng lại chưa biết cách đọc phải làm gì cho đúng. Các bạn thử nghĩ xem với cộng đồng đang tiến lên bây giờ chúng ta phải luôn luôn không xong học hỏi để khuếch trương rộng rãi kĩ năng cần sử dụng tiếng Anh của mình thuần thục nhất dù tất cả mọi người ở bất kì nơi đâu hãy xem thêm cách đọc 12 tháng tiếng Anh bên dưới đây:

2. Cách phiên âm cách đọc 12 tháng trong tiếng anh

những tháng Viết tắt không thiếu thốn Phiên âm Cách đọc

Tháng 1 Jan January [‘dʒænjʊərɪ] cje-nu-a-rỳ

Tháng 2 Feb February [‘febrʊərɪ] fe-bru-a-rỳ

Tháng 3 Mar March [mɑrtʃ /mɑːtʃ] ma-rch

Tháng 4 Apr April [‘eɪprəl] ây-prồ

Tháng 5 May May [meɪ] may

Tháng 6 Jun June [dʒuːn] jun

Tháng 7 July July [ɔː’gʌst] jun-lai

Tháng 8 Aug August [ɔː’gʌst] o-gúst

Tháng 9 Sep September [sep’tembə] sep-tem-bờ

Tháng 10 Oct October [ɒk’təʊbə] óc-tâu-bờ

Tháng 11 Nov November [nəʊ’vembə] nô-vem-bờ

Tháng 12 Dec December [dɪ’sembə] đi-xem-bờ

Khi đọc tiếng Anh Cả nhà lưu ý mọi người không hề nói tên tháng tiếng Anh mà luôn có giới từ “in” đi cùng phần bên trước nó. Vậy cách đọc được diễn đạt cũng như sau:

3. Giới từ in kèm theo đằng trước tháng trong năm là giới từ IN

in January

in February

in March

in April

in May

in June

in July

in August

in September

in October

in November

in December

Trên đây là tất cả cách đọc, viết, phiêm âm, phát âm, viết tắt của các tháng trong tiếng Anh hy vọng sẽ thuận lợi cho Anh chị mới bắt đầu học tiếng Anh hiểu được sâu nhất, & góp phần khuếch trương đối với những tất cả chúng ta đã cần sử dụng thành thạo tiếng Anh. Đồng thời Anh chị hãy liên tiếp khuếch trương rộng rãi phần tổng hợp những từ nối trong câu tiếng anh để kỹ năng sử dụng tiếng Anh của Anh chị em thật sự chuyên nghiệp hơn, thành thạo hơn.

Chúc Cả nhà thành công!

Check Also

Mẫu nhà lắp ghép đẹp mắt, tiết kiệm

Những căn nhà lắp ghép thông thường sẽ tiết kiệm năng lượng trong quá trình …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *